Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009)

[Regeling vervallen per 14-12-2019.]
Geldend van 19-01-2012 t/m 24-04-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2010, nr. VGP/VC 2982513, houdende regels ter uitvoering van verordeningen (EG) 882/2004 en 669/2009 (Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

 • verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG; en

 • artikel 10 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-12-2019]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. verordening (EG) 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165 en L 191);

  • b. verordening (EG) 669/2009: verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 (PbEU L 194) ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op diervoeders.

Artikel 2

[Vervallen per 14-12-2019]

Als specifieke punten van binnenkomst, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) 882/2004, worden aangewezen:

 • a. de haven van Rotterdam;

 • b. de haven van Amsterdam;

 • c. de luchthaven Schiphol;

 • d. de luchthaven van Maastricht.

Artikel 3

[Vervallen per 14-12-2019]

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de bevoegde autoriteit, belast met de uitvoering van:

Artikel 4

[Vervallen per 14-12-2019]

De rijksbelastingdienst, bevoegd voor de douane, is de bevoegde autoriteit op het aangewezen punt van binnenkomst onderscheidenlijk de douaneautoriteit, bedoeld in de artikelen 6, 8, 9 en 10, van verordening (EG) 669/2009.

Artikel 5

[Vervallen per 14-12-2019]

De gemeenschappelijke documenten van binnenkomst, bedoeld in artikel 7 van verordening (EG) 669/2009, worden opgesteld in uitsluitend de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal.

Artikel 6

[Vervallen per 14-12-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 14-12-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling invoer levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (verordening (EG) 669/2009).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina