Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2009, nr. OHW-U-2974188, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2010 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2010

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

23.255,52 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,0120

184,00

1.404,45

1.446,64

16,0373

184,00

1.446,65

2.021,13

16,0802

184,00

2.021,14

2.066,96

16,0968

184,00

2.066,97

2.113,24

16,0984

184,00

2.113,25

2.158,62

16,0997

184,00

2.158,63

2.204,45

16,1014

184,00

2.204,46

2.248,92

16,1032

184,00

2.248,93

2.294,76

16,1049

184,00

2.294,77

2.385,51

16,1067

184,00

2.385,52

2.485,34

16,1101

184,00

2.485,35

2.583,36

16,1132

184,00

2.583,37

2.678,65

16,1168

184,00

2.678,66

2.679,11

16,1472

184,00

2.679,12

2.726,30

16,1504

184,00

2.726,31

2.773,49

16,1520

184,00

2.773,50

2.820,23

16,1572

184,00

2.820,24

2.867,88

16,1587

184,00

2.867,89

2.914,62

16,1642

184,00

2.914,63

2.961,36

16,1659

184,00

2.961,37

2.961,81

16,1666

184,00

2.961,82

3.004,92

16,1698

185,00

3.004,93

3.048,94

16,1707

185,00

3.048,95

3.092,96

16,1749

185,00

3.092,97

3.136,07

16,1756

185,00

3.136,08

3.136,52

16,1791

185,00

3.136,53

3.180,08

16,1800

185,00

3.180,09

3.223,19

16,1808

185,00

3.223,20

3.223,64

16,1843

185,00

3.223,65

3.267,21

16,1850

185,00

3.267,22

3.310,32

16,1858

185,00

3.310,33

3.353,88

16,1910

185,00

3.353,89

3.397,44

16,2011

185,00

3.397,45

3.441,01

16,2038

185,00

3.441,02

3.484,57

16,2049

185,00

3.484,58

3.528,13

16,2094

185,00

3.528,14

3.571,69

16,2102

185,00

3.571,70

3.615,26

16,2148

185,00

3.615,27

3.658,82

16,2161

185,00

3.658,83

3.659,27

16,2173

185,00

3.659,28

3.713,73

16,2204

185,00

3.713,74

3.768,18

16,2215

185,00

3.768,19

3.822,63

16,2262

185,00

3.822,64

3.823,09

16,2402

185,00

3.823,10

3.877,54

16,2417

185,00

3.877,55

3.932,00

16,2450

185,00

3.932,01

3.986,45

16,2462

185,00

3.986,46

4.040,90

16,2508

185,00

4.040,91

4.084,02

16,2523

185,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina