Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem

Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 25-05-2018.
Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling diergeneeskundigen
    Artikel: 3.13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-03-2017 Wijziging 24-02-2017 Stcrt. 2017, 11810 WJZ/17028856 22-02-2017 Stb. 2017, 81 Inwtr. 1
01-01-2017 Wijziging 24-10-2016 Stcrt. 2016, 56649 WJZ/16152571 24-10-2016 Stcrt. 2016, 56649
28-12-2009 Nieuw 18-12-2009 Stcrt. 2009, 20180 WJZ/9230119 23-12-2009 Stb. 2009, 617 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Aanpassingswet dienstenrichtlijn in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven