Mandaatregeling beheer openbaar ministerie

[Regeling vervallen per 14-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2011.]
Geldend van 20-11-2009 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 20-11-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina