Regeling storingsmeldingen

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-12-2016.
Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 28-12-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling storingsmeldingen
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-12-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2016 Wijziging 13-12-2016 Stcrt. 2016, 68708 WJZ/16152284 19-12-2016 Stb. 2016, 535 Inwtr. 1
01-01-2010 Nieuwe-regeling 18-10-2009 Stcrt. 2009, 15977 WJZ/9182058 18-10-2009 Stcrt. 2009, 15977

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU) (Stb. 2016/58) in werking treedt.1)
Naar boven