Regeling storingsmeldingen

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-12-2016.
Geldend van 28-12-2016 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 28-12-2016

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 28-12-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Nieuwe-regeling 18-10-2009 Stcrt. 2009, 15977 WJZ/9182058 18-10-2009 Stcrt. 2009, 15977

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven