Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2009)

Geraadpleegd op 04-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 26-08-2009.
Geldend van 26-08-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 26-08-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-08-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-08-2009 Nieuwe-regeling 17-08-2009 Stcrt. 2009, 12561 DGR/LOK2009048714 17-08-2009 Stcrt. 2009, 12561
Naar boven