Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wnra
  2. Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
    Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina