Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]
Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2009, nr. OHW-U-2936758, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2009 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2009

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

23.108,00 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

15,9038

183,00

1.404,45

1.446,64

15,9290

183,00

1.446,65

2.021,13

15,9716

183,00

2.021,14

2.066,96

15,9881

183,00

2.066,97

2.113,24

15,9897

183,00

2.113,25

2.158,62

15,9910

183,00

2.158,63

2.204,45

15,9926

183,00

2.204,46

2.248,92

15,9944

183,00

2.248,93

2.294,76

15,9961

183,00

2.294,77

2.385,51

15,9979

183,00

2.385,52

2.485,34

16,0013

183,00

2.485,35

2.583,36

16,0044

183,00

2.583,37

2.678,65

16,0079

183,00

2.678,66

2.679,11

16,0382

183,00

2.679,12

2.726,30

16,0413

183,00

2.726,31

2.773,49

16,0429

183,00

2.773,50

2.820,23

16,0481

183,00

2.820,24

2.867,88

16,0496

183,00

2.867,89

2.914,62

16,0550

183,00

2.914,63

2.961,36

16,0567

183,00

2.961,37

2.961,81

16,0574

183,00

2.961,82

3.004,92

16,0606

184,00

3.004,93

3.048,94

16,0615

184,00

3.048,95

3.092,96

16,0657

184,00

3.092,97

3.136,07

16,0664

184,00

3.136,08

3.136,52

16,0699

184,00

3.136,53

3.180,08

16,0707

184,00

3.180,09

3.223,19

16,0715

184,00

3.223,20

3.223,64

16,0750

184,00

3.223,65

3.267,21

16,0757

184,00

3.267,22

3.310,32

16,0765

184,00

3.310,33

3.353,88

16,0817

184,00

3.353,89

3.397,44

16,0917

184,00

3.397,45

3.441,01

16,0944

184,00

3.441,02

3.484,57

16,0955

184,00

3.484,58

3.528,13

16,1000

184,00

3.528,14

3.571,69

16,1008

184,00

3.571,70

3.615,26

16,1053

184,00

3.615,27

3.658,82

16,1066

184,00

3.658,83

3.659,27

16,1078

184,00

3.659,28

3.713,73

16,1109

184,00

3.713,74

3.768,18

16,1120

184,00

3.768,19

3.822,63

16,1167

184,00

3.822,64

3.823,09

16,1306

184,00

3.823,10

3.877,54

16,1321

184,00

3.877,55

3.932,00

16,1353

184,00

3.932,01

3.986,45

16,1365

184,00

3.986,46

4.040,90

16,1411

184,00

4.040,91

4.084,02

16,1426

184,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina