Regeling vaststelling bijdragen kosten heffingskortingen 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-07-2011.]
Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-07-2009.
Geldend van 09-07-2009 t/m 03-11-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 09-07-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-07-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-11-2009 Wijziging 23-10-2009 Stcrt. 2009, 16525 VV/BBO/2009/23151 23-10-2009 Stcrt. 2009, 16525
09-07-2009 Nieuwe-regeling 29-06-2009 Stcrt. 2009, 10081 IVV/BBO/2009/14358 29-06-2009 Stcrt. 2009, 10081
Naar boven