Regeling leerplusarrangement vo

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2016/68476 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2017. Door Stcrt. 2018/47657 is de citeertitel gewijzigd per 25 augustus 2018 met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2018.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2009 Nieuwe-regeling 30-05-2009 Stcrt. 2009, 111 VO/FBI/125070 30-05-2009 Stcrt. 2009, 111
Terug naar begin van de pagina