Binnenvaartregeling

Geraadpleegd op 03-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.4

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Wijziging 06-12-2010 Stcrt. 2010, 20385 VENW/BSK-2010/203741 06-12-2010 Stcrt. 2010, 20385
07-05-2010 t/m 01-04-2010 Wijziging 26-04-2010 Stcrt. 2010, 6766 CEND/HDJZ-2010/557sectorSCH 26-04-2010 Stcrt. 2010, 6766 Alg. 1
01-07-2009 Nieuwe-regeling 02-06-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 106 CEND/HDJZ-2009/105sectorSCH 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is 'eerste lid' gepubliceerd waar 'tweede lid' is bedoeld.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Binnenvaartwet in werking treedt.2)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven