Binnenvaartregeling

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.25

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit mandaat CBR 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling tarieven scheepvaart 2005
    Artikel: 1.27g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2017 Wijziging 01-11-2017 Stcrt. 2017, 63042 IENM/BSK-2017/220276 01-11-2017 Stcrt. 2017, 63042
01-01-2010 Nieuw 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191 CEND/HDJZ-2009/1531sectorSCH 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191
Naar boven