Binnenvaartregeling

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 22-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.18

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat CBR 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat CBR 2019
  Artikel: 2
 2. Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020
  Bijlage: 1
 3. Binnenvaartregeling
  Artikelen: 7.19, 7.19a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-02-2022 Wijziging 15-02-2022 Stcrt. 2022, 5098 IENW/BSK-2022/31845 15-02-2022 Stcrt. 2022, 5098
01-07-2011 Wijziging 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115
01-07-2009 Nieuwe-regeling 02-06-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 106 CEND/HDJZ-2009/105sectorSCH 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Binnenvaartwet in werking treedt.1)
Naar boven