Binnenvaartregeling

Geldend van 07-10-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.21

Informatie geldend op 07-10-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-10-2018)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
07-10-2018 Wijziging 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756 IENW/BSK-2018/156621 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756
01-01-2010 Wijziging 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191 CEND/HDJZ-2009/1531sectorSCH 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191
01-07-2009 Nieuwe-regeling 02-06-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 106 CEND/HDJZ-2009/105sectorSCH 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Binnenvaartwet in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina