Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 08-07-2009.
Geldend van 08-07-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 08-07-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-07-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-07-2009 t/m 01-04-2007 Nieuwe-regeling 02-04-2009 Stb. 2009, 229 31317 15-06-2009 Stb. 2009, 286
Naar boven