Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig Artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 mei 2009

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina