Regeling wegvervoer goederen

Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-03-2021.
Geldend van 09-03-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 09-03-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
    Bijlage: A1a
  2. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
    Bijlage: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-03-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Wijziging 12-04-2016 Stcrt. 2016, 18966 IENM/BSK-2016/74882 12-04-2016 Stcrt. 2016, 18966
01-05-2009 Nieuwe-regeling 07-04-2009 Stcrt. 2009, 75 CEND/HDJZ-2009/397sectorS&W 06-04-2009 Stb. 2009, 193 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wegvervoer goederen, met uitzondering van artikel 8.4, onderdelen A tot en met D, in werking treedt.1)
Naar boven