Regeling wegvervoer goederen

Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-03-2021.
Geldend van 09-03-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 09-03-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-03-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 21-11-2014 Stcrt. 2014, 33693 IENM/BSK-2014/252972 21-11-2014 Stcrt. 2014, 33693
29-06-2013 Wijziging 11-06-2013 Stcrt. 2013, 15745 IENM/BSK-2013/58499 13-12-2012 Stb. 2013, 233 Inwtr. 1
09-03-2013 Wijziging 04-03-2013 Stcrt. 2013, 6232 IENM/BSK-2013/35272 04-03-2013 Stcrt. 2013, 6232
01-01-2013 Wijziging 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26349 DB2012-475M 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26349
01-05-2009 Nieuwe-regeling 07-04-2009 Stcrt. 2009, 75 CEND/HDJZ-2009/397sectorS&W 06-04-2009 Stb. 2009, 193 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet personenvervoer 2000, enz. (toegang tot het beroep en tot de markt van personenvervoer en goederenvervoer over de weg) en het Besluit wegvervoer goederen in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wegvervoer goederen, met uitzondering van artikel 8.4, onderdelen A tot en met D, in werking treedt.2)
Naar boven