Waterwet

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.15

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.17
 2. Ontgrondingenwet
  Artikel: 4
 3. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 2.1
 4. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II
 5. Waterwet
  Artikel: 7.22

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Waterschapswet
  Artikel 83
 2. Waterwet
  Artikelen 7.9, 8.1, 8.3, 8.4b, 8.6
 3. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.5
 4. Invoeringsbesluit Waterwet
  Artikel XXIX
 5. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.4
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
22-12-2009 Tekstplaatsing-vernummering 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 3, Inwtr. 4
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.22 en 4.66 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Door Stb. 2009/490 vernummerd tot art. 5.20.2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 5.14a.3)
 4. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven