Wet College voor toetsen en examens

Toekomstige wijziging(en) op 01-08-2024. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2014/13 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2014 (Stb. 2014/246).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2024 Wijziging 18-04-2024 Stb. 2024, 109 36478 06-06-2024 Stb. 2024, 154
01-01-2023 Nieuw 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671 09-11-2022 Stb. 2022, 481
Naar boven