Wet College voor toetsen en examens

Geldend van 01-08-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkortingen Cvte
WCvte
Wet Cvte
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025364
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2014/13 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2014 (Stb. 2014/246).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
 3. Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019
 4. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020
 5. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021
 6. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022
 7. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 8. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
 9. Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo
 10. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020
 11. Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
 12. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 13. Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 14. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)
 15. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 16. Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO
 17. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019
 18. Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015
 19. Regeling centraal examen 2006
 20. Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)
 21. Regeling Examencondities cspe 2004
 22. Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020
 23. Regeling examenprotocol centrale examinering mbo
 24. Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2020
 25. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020
 26. Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO
 27. Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)
 28. Regeling omzetting scores in cijfers VO
 29. Regeling PTA staatsexamens vo 2020
 30. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 31. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 32. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015
 33. Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016
 34. Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 35. Regeling syllabi centrale examens VO 2014
 36. Regeling syllabi centrale examens VO 2015
 37. Regeling syllabi centrale examens VO 2016
 38. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
 39. Regeling syllabi centrale examens VO 2018
 40. Regeling syllabi centrale examens vo 2019
 41. Regeling syllabi centrale examens vo 2020
 42. Regeling syllabi centrale examens vo 2021
 43. Regeling syllabi centrale examens vo 2022
 44. Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
 45. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1
 46. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2
 47. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 48. Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)
 49. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016
 50. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
 51. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018
 52. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
 53. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020
 54. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021
 55. Regeling toetswijzer eindtoets PO
 56. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
 57. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
 58. Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 59. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 60. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020
 61. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021
 62. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
 63. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 8.1
 2. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 3. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 1
 4. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 15f
 5. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikel: 1.8
Terug naar begin van de pagina