Wet College voor toetsen en examens

Geldend van 01-08-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
 3. Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019
 4. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020
 5. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021
 6. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022
 7. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2020
 8. Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
 9. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 10. Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 11. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 12. Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO
 13. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019
 14. Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015
 15. Regeling centraal examen 2006
 16. Regeling Examencondities cspe 2004
 17. Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020
 18. Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2020
 19. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020
 20. Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO
 21. Regeling omzetting scores in cijfers VO
 22. Regeling PTA staatsexamens vo 2020
 23. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 24. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 25. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015
 26. Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016
 27. Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 28. Regeling syllabi centrale examens VO 2014
 29. Regeling syllabi centrale examens VO 2015
 30. Regeling syllabi centrale examens VO 2016
 31. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
 32. Regeling syllabi centrale examens VO 2018
 33. Regeling syllabi centrale examens vo 2019
 34. Regeling syllabi centrale examens vo 2020
 35. Regeling syllabi centrale examens vo 2021
 36. Regeling syllabi centrale examens vo 2022
 37. Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
 38. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016
 39. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
 40. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018
 41. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
 42. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020
 43. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021
 44. Regeling toetswijzer eindtoets PO
 45. Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 46. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 47. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020
 48. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021
 49. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
  Artikel: 1
 3. Besluit inburgering
  Artikel: 6.2
 4. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 5. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 11
 6. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 40, 41, 41a, 42
 7. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikelen: 1, 28, 29, 30, 31
 8. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
  Artikel: 1
 9. Regeling PTA staatsexamens vo 2020
  Artikel: 1
 10. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
  Artikel: 1
 11. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
  Artikelen: 1, 2, 7
 12. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020
  Artikelen: 1, 1, 2, 2
 13. Regeling omzetting scores in cijfers VO
  Artikelen: 1, 2
 14. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
  Artikel: 3
 15. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
  Artikel: 1
 16. Regeling toetswijzer eindtoets PO
  Artikel: 2
 17. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
  Artikel: 1
 18. Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES
  Artikel: 1
 19. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 18, 19, 20
 20. Staatsexamenbesluit VO BES
  Artikelen: 1, 16, 17, 18
 21. Toetsbesluit PO
  Artikel: 4
 22. Wet College voor toetsen en examens
  Artikelen: 9*, 1, 13
 23. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 24. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 15e
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 26. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 27. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina