Wet College voor toetsen en examens

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkortingen Cvte
WCvte
Wet Cvte
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025364
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2014/13 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2014 (Stb. 2014/246).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018
 3. Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019
 4. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
 5. Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019
 6. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020
 7. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021
 8. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 9. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
 10. Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo
 11. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019
 12. Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
 13. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 14. Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 15. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)
 16. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
 17. Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO
 18. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019
 19. Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015
 20. Regeling centraal examen 2006
 21. Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)
 22. Regeling Examencondities cspe 2004
 23. Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019
 24. Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015
 25. Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019
 26. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019
 27. Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO
 28. Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)
 29. Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016
 30. Regeling PTA staatsexamens vo 2019
 31. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 32. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 33. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015
 34. Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016
 35. Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 36. Regeling syllabi centrale examens VO 2014
 37. Regeling syllabi centrale examens VO 2015
 38. Regeling syllabi centrale examens VO 2016
 39. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
 40. Regeling syllabi centrale examens VO 2018
 41. Regeling syllabi centrale examens vo 2019
 42. Regeling syllabi centrale examens vo 2020
 43. Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
 44. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1
 45. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2
 46. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 47. Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)
 48. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016
 49. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
 50. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018
 51. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
 52. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020
 53. Regeling toetswijzer eindtoets PO
 54. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
 55. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
 56. Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 57. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 58. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020
 59. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
 60. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 2. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 1
 3. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 15f
 4. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikel: 1.8
Terug naar begin van de pagina