Wet College voor toetsen en examens

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 2. Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2017–2018
 3. Besluit afnameperiodes vaststelling rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019
 4. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
 5. Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019
 6. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020
 7. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021
 8. Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019
 9. Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
 10. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 11. Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 12. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
 13. Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO
 14. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019
 15. Regeling beoordelingsnormen staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2015
 16. Regeling centraal examen 2006
 17. Regeling Examencondities cspe 2004
 18. Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019
 19. Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019
 20. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019
 21. Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO
 22. Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016
 23. Regeling PTA staatsexamens vo 2019
 24. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 25. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 26. Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015
 27. Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016
 28. Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 29. Regeling syllabi centrale examens VO 2014
 30. Regeling syllabi centrale examens VO 2015
 31. Regeling syllabi centrale examens VO 2016
 32. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
 33. Regeling syllabi centrale examens VO 2018
 34. Regeling syllabi centrale examens vo 2019
 35. Regeling syllabi centrale examens vo 2020
 36. Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
 37. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 38. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016
 39. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017
 40. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018
 41. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019
 42. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020
 43. Regeling toetswijzer eindtoets PO
 44. Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 45. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 46. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020
 47. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
  Artikel: 1
 3. Besluit inburgering
  Artikel: 6.2
 4. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 5. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 11
 6. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 41a, 42, 46, 51a1
 7. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikelen: 1, 28, 29, 30, 31
 8. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
  Artikel: 1
 9. Regeling PTA staatsexamens vo 2019
  Artikelen: 1, 4
 10. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
  Artikel: 1
 11. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015
  Artikelen: 1, 2, 7
 12. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019
  Artikelen: 1, 1, 2, 2
 13. Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016
  Artikelen: 1, 2
 14. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
  Artikel: 3
 15. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
  Artikel: 1
 16. Regeling toetswijzer eindtoets PO
  Artikel: 2
 17. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
  Artikel: 1
 18. Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES
  Artikel: 1
 19. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 18, 19, 20, 23a, 27a
 20. Staatsexamenbesluit VO BES
  Artikelen: 1, 16, 17, 18
 21. Toetsbesluit PO
  Artikel: 4
 22. Wet College voor toetsen en examens
  Artikelen: 9*, 1, 13
 23. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 24. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 15e, 24l
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 26. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina