Regeling optische en geluidssignalen 2009

Geraadpleegd op 14-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-01-2021.
Geldend van 05-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 05-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-02-2017 Wijziging 16-02-2017 Stcrt. 2017, 9453 IENM/BSK-2017/6853 16-02-2017 Stcrt. 2017, 9453
01-04-2015 Wijziging 26-03-2015 Stcrt. 2015, 8953 IENM/BSK-2015/56402 26-03-2015 Stcrt. 2015, 8953
01-05-2009 Wijziging 10-04-2009 Stcrt. 2009, 76 CEND/HDJZ-2009/444sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184 Alg. 1, Inwtr. 2
01-03-2009 Nieuwe-regeling 23-02-2009 Stcrt. 2009, 38 CEND/HDJZ-2009/191sectorAWW 23-02-2009 Stcrt. 2009, 38

Opmerkingen

  1. Artikel 58 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, Stcrt. 2009/76, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.2)
Naar boven