Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies

Geraadpleegd op 21-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL
  Artikel: 7
 2. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
  Artikel: 4
 3. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: 3
 4. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
  Artikel: 3
 5. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
  Artikel: 3
 6. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
  Artikel: 2
 7. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 8
 8. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie visitatie ProDemos 2019
  Artikel: 9
 9. Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
  Artikel: 6
 10. Instellingsbesluit Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
  Artikel: 6
 11. Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma
  Artikel: 9
 12. Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg
  Artikel: 9
 13. Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten
  Artikel: 12
 14. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie KNAW
  Artikel: 8
 15. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO
  Artikel: 8
 16. Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS
  Artikel: 8
 17. Instellingsbesluit Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
  Artikel: 9
 18. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’
  Artikel: 9
 19. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
  Artikel: 7
 20. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 6
 21. Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
  Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 06-12-2012 Stb. 2012, 624 15-11-2012 Stb. 2012, 584 Inwtr. 1
13-02-2009 Nieuwe-regeling 21-01-2009 Stb. 2009, 50 21-01-2009 Stb. 2009, 51 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking treedt.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies in werking treedt.2)
Naar boven