Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geldend van 30-01-2009 t/m heden

Regeling van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2009, nr. OHW-U-2905133, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2009 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2009

van 1.225,21

tot en met 1.356,79

22.820,00 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

15,6935

181,00

1.404,45

1.446,64

15,7183

181,00

1.446,65

2.021,13

15,7604

181,00

2.021,14

2.066,96

15,7767

181,00

2.066,97

2.113,24

15,7783

181,00

2.113,25

2.158,62

15,7796

181,00

2.158,63

2.204,45

15,7812

181,00

2.204,46

2.248,92

15,7829

181,00

2.248,93

2.294,76

15,7846

181,00

2.294,77

2.385,51

15,7864

181,00

2.385,52

2.485,34

15,7897

181,00

2.485,35

2.583,36

15,7928

181,00

2.583,37

2.678,65

15,7963

181,00

2.678,66

2.679,11

15,8262

181,00

2.679,12

2.726,30

15,8293

181,00

2.726,31

2.773,49

15,8308

181,00

2.773,50

2.820,23

15,8360

181,00

2.820,24

2.867,88

15,8374

181,00

2.867,89

2.914,62

15,8428

181,00

2.914,63

2.961,36

15,8445

181,00

2.961,37

2.961,81

15,8452

181,00

2.961,82

3.004,92

15,8483

182,00

3.004,93

3.048,94

15,8492

182,00

3.048,95

3.092,96

15,8533

182,00

3.092,97

3.136,07

15,8540

182,00

3.136,08

3.136,52

15,8575

182,00

3.136,53

3.180,08

15,8583

182,00

3.180,09

3.223,19

15,8591

182,00

3.223,20

3.223,64

15,8625

182,00

3.223,65

3.267,21

15,8632

182,00

3.267,22

3.310,32

15,8640

182,00

3.310,33

3.353,88

15,8691

182,00

3.353,89

3.397,44

15,8790

182,00

3.397,45

3.441,01

15,8817

182,00

3.441,02

3.484,57

15,8828

182,00

3.484,58

3.528,13

15,8872

182,00

3.528,14

3.571,69

15,8880

182,00

3.571,70

3.615,26

15,8925

182,00

3.615,27

3.658,82

15,8937

182,00

3.658,83

3.659,27

15,8949

182,00

3.659,28

3.713,73

15,8980

182,00

3.713,74

3.768,18

15,8991

182,00

3.768,19

3.822,63

15,9037

182,00

3.822,64

3.823,09

15,9174

182,00

3.823,10

3.877,54

15,9189

182,00

3.877,55

3.932,00

15,9221

182,00

3.932,01

3.986,45

15,9233

182,00

3.986,46

4.040,90

15,9278

182,00

4.040,91

4.084,02

15,9293

182,00

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina