Wet participatiebudget

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  Artikel: 3
 2. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 24c
 3. Wet participatiebudget
  Artikelen: 2, 7
 4. Wet wettelijke grondslag bdu siv
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina