Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Regeling vervallen per 20-08-2014.]
Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8187684, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten op het terrein van starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen)

Hoofdstuk 2. Borgstelling MKB-kredieten

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 3. Groeifaciliteit

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 2. Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 3. Garantie ondernemingsfinanciering

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 3a. Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 3b. Garantstelling gericht op bankgaranties

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 4. Seed capital technostarters

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 5. Valorisatieprogramma

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 6. Ondernemerschap en onderwijs

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 7. Beroepsonderwijs in bedrijf

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 8. Garantie scheepsnieuwbouwfinanciering

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 9. Veiligheid kleine bedrijven

[Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 9a. Vroegefasefinanciering

[Vervallen per 01-11-2018]

§ 4. Academische innovatieve starter

[Vervallen per 01-11-2018]

Bijlage 2.1. Model overeenkomst als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 2.9, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (bedrijfsborgstellingskrediet; één bank)

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 2.2. Model overeenkomst als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 2.9, tweede lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (bedrijfsborgstellingskrediet; meer dan één bank)

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 2.3. Model overeenkomst als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 2.9, derde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (bodemsaneringsborgstellingskrediet; één bank)

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 2.4. Model overeenkomst als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 2.9, vierde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (bodemsaneringsborgstellingskrediet; meer dan één bank)

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 3.1. Model garantstellingsovereenkomst ten aanzien van achtergestelde leningen en aandelenkapitaal als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 3.7, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 3.2. Model garantstellingsovereenkomst ten aanzien van niet converteerbare achtergestelde leningen als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 3.7, tweede lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 3.10. behorende bij artikel 9, eerste lid, van de Model garantstellingsovereenkomsten, behorende bij de Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 3.14. horende bij artikel 5, eerste lid, van de Model garantstellingsovereenkomsten, behorende bij hoofdstuk 3 §3B. Garantstelling gericht op bankgaranties

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 4.2. Model geldleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies en artikel 4.13, tweede lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 8.1. als bedoeld in artikel 8.9 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 8.2. als bedoeld in artikel 812 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 9.3. behorende bij artikel 9.10, onderdeel a, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 9.4. behorende bij artikel 9.10, onderdeel b, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Bijlage 9.5. behorende bij artikel 9.10, onderdeel c, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 01-03-2012]

Bijlage 9.6. behorende bij artikel 9.10, onderdeel d, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 01-03-2012]

Bijlage 9a.2. Aanvraagformulier Vroegefasefinanciering – Innovatieve starter

[Vervallen per 01-11-2018]

Bijlage 9a.4. , behorende bij artikel 9a.8, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 01-11-2018]

Bijlage 9a.5. , behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 01-11-2018]

Bijlage 9a.6. , behorende bij artikelen 9a.4, tweede lid, en 9a.9, tweede lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Vervallen per 01-11-2018]

Terug naar begin van de pagina