Besluit beëdigde tolken en vertalers

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv
  2. Besluit PE
  3. Besluit verlenging inschrijving Rbtv

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 220 24-06-2020 Stb. 2020, 221 Alg. 1
01-01-2009 Nieuwe-regeling 11-12-2008 Stb. 2008, 555 11-12-2008 Stb. 2008, 555

Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2020/220 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven