Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 08-06-2023.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2009 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,95%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven