Wet wegvervoer goederen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWWG
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024800
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 2. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving
 4. Besluit vergoedingen NIWO
 5. Besluit wegvervoer goederen
 6. Mandaatbesluit van de NIWO
 7. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 8. Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 9. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 10. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 11. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 12. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 13. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 14. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2021
 15. Regeling wegvervoer goederen
 16. Reglement werkwijze NIWO
 17. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.12
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 3.2
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
  Artikel: 1
  Bijlage: bij artikel 1 van de Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 6. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
  Artikel: 0
 9. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 10. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 11. Mandaatbesluit van de NIWO
  Artikel: 1
 12. Regeling tachograafkaarten
  Artikel: 3
 13. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.8
  Bijlage: VII
 14. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.8
 15. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.8
 16. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.8
 17. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.8
 18. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2021
  Artikel: 1.8
  Bijlage: VII
 19. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlage: 2
 20. Regeling wegvervoer goederen
  Artikelen: 14, 20
 21. Reglement werkwijze NIWO
  Artikelen: 1, 4, 5
 22. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 23. Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen
  Tekst: tekst
 24. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 25. Verzamelwet IenW 2019
 26. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2, eerste lid
 27. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina