Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.6

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet bestuurlijke lus Awb
  Artikel: VIIb

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-10-2010 Vervallen 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 1
  Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

  Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 1 januari (Stb. 2009/597).
   Artikel VIIb, vierde lid, van Stb. 2009/570 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven