Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.24

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
    Bijlage: II
  2. Wet milieubeheer
    Artikel: 18.1a
  3. Wet ruimtelijke ordening
    Artikel: 7.1
  4. Woningwet
    Artikel: 92

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5.5

    Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

    1. Wet milieubeheer
      Artikel 2.16a

    Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

    (geldig op 01-10-2022)

    Opmerking

    - Geen opmerking -

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
    Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
    01-10-2012 Vervallen 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
    01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 1
    Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

    Opmerkingen

    1. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
    Naar boven