Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 28-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2, 1.3a
 2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 16
 3. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
  Artikel: 1
 4. Besluit emissiearme huisvesting
  Artikelen: 1, 5
 5. Besluit energie-audit
  Artikel: 4
 6. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 2
 7. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
  Artikel: 7
 8. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 2.2a
 9. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  Artikel: 1
 10. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6f, 7aa
 11. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen
  Artikel: IV
 12. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 1
 13. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.2, 1.5a, 1.5b, 1.8
 14. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  Artikel: 8
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Artikel: 2
 16. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 17. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikel: 1
 18. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikel: 1
 19. Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriƫle activiteiten
  Artikel: 1
 20. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Bijlage: 2
 21. Waterbesluit
  Artikel: 6.1b
 22. Waterwet
  Artikel: 6.27
 23. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 7.4
 24. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 1
 25. Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 26. Wet geurhinder en veehouderij
  Artikel: 1
 27. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 11.1
 28. Wet natuurbescherming
  Artikel: 1.1
 29. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1
 30. Woningwet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348
01-07-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
14-04-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
24-05-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
25-04-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
01-10-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven