Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geraadpleegd op 29-05-2022.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2021

Artikel 5.13

De ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving of de opsporing van strafbaar gestelde feiten ter zake van het bepaalde bij of krachtens:

zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner.

AfdrukkenAnnuleren
Naar boven