Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.6

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 7.4
 3. Wet bodembescherming
  Artikel: 95
 4. Wet geluidhinder
  Artikel: 148
 5. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 90
 6. Wet milieubeheer
  Artikel: 18.1a
 7. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 7.1
 8. Woningwet
  Artikel: 92

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5.2

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 5.2a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 2.16a, 20.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
14-04-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
01-10-2010 Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Terug naar begin van de pagina