Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.16

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.15
 2. Waterwet
  Artikel: 6.27
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.22, 6.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.5

 1. Kernenergiewet
  Artikelen 17, 20, 20a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2015 Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
24-05-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 1
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Terug naar begin van de pagina