Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.9

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.3a
 2. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.19
 3. Tracéwet
  Artikel: 20
 4. Waterwet
  Artikel: 6.26
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.15, 3.3, 3.4, 3.6, 6.1, 6.5, 7.4
 6. Wet milieubeheer
  Artikelen: 8.42, 19.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

paragraaf

 1. Mijnbouwregeling
  Bijlage 15
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.1
 3. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a

hoofdstuk

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a
Terug naar begin van de pagina