Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 10-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.31a

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Crisis- en herstelwet
    Artikel: 2.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet milieubeheer
    Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
24-05-2013 Nieuw 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven