Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 11-06-2022 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),

Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Directie van de RDW, Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Naar boven