Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 04-12-2008 t/m 31-12-2020

Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),

Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als toezichthouders op het gebruik van verstrekte gegevens uit het kentekenregister worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, Afdeling Klantenservice, die zijn belast met wetgeving en beleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Directie van de RDW, Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Naar boven