Wet publieke gezondheid

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit publieke gezondheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit publieke gezondheid
    Artikelen: 2, 17
  2. Drank- en Horecawet
    Artikel: 43a
  3. Wet publieke gezondheid
    Artikelen: 13, 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina