Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2021.
Geldend van 21-12-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 21-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 5:4
 2. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1
 3. Toeslagenwet
  Artikel: 8a
 4. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 48c, 48d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-12-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2034 Intrekking-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 19-06-2008
samen met
11-12-2019
samen met
19-06-2013
samen met
29-11-2017
samen met
14-06-2014
Stb. 2008, 340
samen met
Stb. 2019, 481
samen met
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2014, 216
Inwtr. 1
01-07-2015 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
01-07-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
01-01-2011 t/m 01-12-2009 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
01-12-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Nieuwe-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 18-08-2008 Stb. 2008, 341

Opmerkingen

 1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2008/340 gesteld op 1 juli 2016.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/236 gesteld op 1 december 2016.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/216 gesteld op 1 januari 2027.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/484 gesteld op 1 januari 2030.1)
Naar boven