Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2021.
Geldend van 21-12-2021 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 21-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit IOW
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 2, 4, 5a
 2. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 47, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-12-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35174
01-01-2034 Intrekking-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 19-06-2008
samen met
19-06-2013
samen met
29-11-2017
samen met
14-06-2014
samen met
11-12-2019
Stb. 2008, 340
samen met
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2019, 481
Inwtr. 1
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
01-12-2009 Nieuwe-regeling 19-06-2008 Stb. 2008, 340 30819 18-08-2008 Stb. 2008, 341

Opmerkingen

 1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2008/340 gesteld op 1 juli 2016.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/236 gesteld op 1 december 2016.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/216 gesteld op 1 januari 2027.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/484 gesteld op 1 januari 2030.1)
Naar boven