Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen IOW
Wet IOW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024394
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit IOW
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 4. Beleidsregel boete werknemer 2017
 5. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 6. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 7. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 8. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 9. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 10. Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
 11. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 12. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 13. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 14. Regeling terugvordering geringe bedragen
 15. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 16. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 17. Remigratiebesluit
 18. Scholingsregeling WW
 19. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 20. Vakantieregeling WW en IOW

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit IOW
  Artikel: X
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:11, 2:4, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 7. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 11. Besluit SUWI
  Artikel: 4.2
 12. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 13. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 14. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 15. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 16. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 17. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 18. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 19. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 20. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXXI
 21. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 3, 6
 22. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 23. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29a, 5.29b
 24. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 25. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4
 26. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 27. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XI
 28. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 4, 12a
 29. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 30. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 31. Vakantieregeling WW en IOW
  Artikelen: 2, 3
 32. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XI
 33. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XVI
 34. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XV
 35. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXI
 36. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XIX
 37. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIX
 38. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 39. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 40. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 41. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 42. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XVIII
 43. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 44. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 45. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VIII
 46. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 47. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 30a, 82a
 48. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 2.2
 49. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 50. Wet werk en zekerheid
  Hoofdstuk: 2
 51. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: X
 52. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 46
Terug naar begin van de pagina