Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit IOW
  2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
    Artikelen: 9, 20, 34, 48
  2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina