Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 5:4
 2. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1
 3. Toeslagenwet
  Artikel: 8a
 4. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 48c, 48d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina