Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Regeling vervalt per 01-01-2034.]
Geldend van 01-01-2020 t/m 18-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit IOW
  2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
    Artikelen: 2, 4, 5a
  2. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
    Artikelen: 47, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina